Välkommen med er anmälan

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

13-17 maj (kursvecka 1) samt 10-14 juni (kursvecka 2) 2019

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas”. Läs mer

7-8 maj 2019

LKOP/Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark 

Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Läs mer

19-20 mars 2019

Parkeringsjuridik för kundservice 

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer. Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. Läs mer

9-10 april 2019

Utbildning för handläggare och chefer

Utbildning under 2 x 2 dagar.

Grundläggande kunskaper om parkering. Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen (tomtmark/LKOP). Läs mer

27-28 maj (kurs del 1) samt 17-18 juni (kurs del 2) 2019

Har du önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson lena.karlsson@svepark.se